Cenas Gribu savu mājas lapu!

Programmēšana

Mēs varam piedāvāt plašu programmēšanas pakalpojumu kompleksu, izmantojot dažādas tehnoloģijas. SIA CO programmēšanas speciālisti darbojas šajā sfērā jau vairākus gadus un nepārtraukti papildina savas zināšanas gan dažādos kursos, gan lasot un pētot jaunākās tendeces.
Programmēšanas pakalpojumu virzieni:

  • Interneta risinājumu izstrāde - mājas lapas, portāli, Interneta veikali, biznesa sistēmas
  • Windows programmatūras izstrāde - grāmatvedības, uzskaites sistēmas, biznesa programmas

Izmantotās programmēšanas valodas un tehnoloģijas

  • HTML, PHP, JavaScript, DHTML
  • SQL, MySQL, MS SQL
  • Visual Studio, C++
  • Borland Delphi, Object Pascal
  • Ajax, .....
     

(default) 14 queries took 46 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`777
2DESCRIBE `service_types`443
3DESCRIBE `i18n`667
4DESCRIBE `layouts`223
5DESCRIBE `articles`661
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 5 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1119
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 4 111
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (4) 550
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (4) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (4) 334
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 111
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 331
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (5) 337
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (5) 331