Cenas Gribu savu mājas lapu!

Dizaina izstrāde

Grafiskais dizains Jūsu Interneta projektā ir arī Jūsu uzņēmuma seja, tāpēc grafiskā dizaina izveide ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām gandrīz jebkura Interneta risinājuma izstrādes procesā. Mūsu dizaineri ir profesionāļi, kas jau vairākus gadus veidojuši dizainus dažādiem interneta risinājumiem. Mūsu dizaina izveides metodes balstās uz individuālu pieeju katram klientam, tādējādi nodrošinot katra klienta individuālo mērķu sasniegšanu.
Lai nodrošinātu maksimālu dizaina atbilstību izvirzītajiem mērķiem, mēs vispirms smalki izanalizējam katra klienta prasības un darba specifiku, kā rezultātā tiek izveidota tehniskā koncepcija, kas tiek izmantota mākslinieciskā veidola izstrādes procesā. Tādējādi tiek iegūts ne tikai estētisks un pievilcīgs, bet arī efektīvs risinājums.
 
Principi uz kuriem balstās mūsu dizaina izveides metodika:

  • Individuāla pieeja katram klientam
  • Moderni un estētiski mākslinieciskie risinājumi
  • Ērts un lietotājam viegli uztverams informācijas izkārtojums
  • Maksimāla efektivitāte un atbilstība izvirzītajiem mērķiem
     

(default) 14 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `services`773
2DESCRIBE `service_types`442
3DESCRIBE `i18n`662
4DESCRIBE `layouts`227
5DESCRIBE `articles`662
6SELECT `Service`.*, `ServiceType`.*, `Layout`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Service`.`id` FROM `services` AS `Service` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__name` ON (`Service`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Service' AND `I18n__name`.`field` = 'name') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Service`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Service' AND `I18n__description`.`field` = 'description') LEFT JOIN `service_types` AS `ServiceType` ON (`Service`.`service_types_id` = `ServiceType`.`id`) LEFT JOIN `layouts` AS `Layout` ON (`Service`.`layouts_id` = `Layout`.`id`) WHERE `Service`.`id` = 4 AND `I18n__name`.`locale` = 'lav' AND `I18n__description`.`locale` = 'lav' LIMIT 1113
7SELECT `ServiceType`.`id`, `ServiceType`.`name`, `ServiceType`.`created`, `ServiceType`.`updated` FROM `service_types` AS `ServiceType` WHERE `ServiceType`.`id` = 2 112
8SELECT `Service`.`id`, `Service`.`service_types_id`, `Service`.`name`, `Service`.`description`, `Service`.`created`, `Service`.`updated`, `Service`.`layouts_id` FROM `services` AS `Service` WHERE `Service`.`service_types_id` = (2) 25251
9SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
10SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'ServiceType' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (2) 331
11SELECT `Layout`.`id`, `Layout`.`name` FROM `layouts` AS `Layout` WHERE `Layout`.`id` = 1 111
12SELECT `Article`.`id`, `Article`.`name`, `Article`.`body`, `Article`.`created`, `Article`.`updated`, `Article`.`layouts_id` FROM `articles` AS `Article` WHERE `Article`.`layouts_id` = (1) 330
13SELECT `nameTranslated`.`id`, `nameTranslated`.`locale`, `nameTranslated`.`model`, `nameTranslated`.`foreign_key`, `nameTranslated`.`field`, `nameTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `nameTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'name' AND `nameTranslated`.`foreign_key` = (4) 331
14SELECT `descriptionTranslated`.`id`, `descriptionTranslated`.`locale`, `descriptionTranslated`.`model`, `descriptionTranslated`.`foreign_key`, `descriptionTranslated`.`field`, `descriptionTranslated`.`content` FROM `i18n` AS `descriptionTranslated` WHERE `model` = 'Service' AND `field` = 'description' AND `descriptionTranslated`.`foreign_key` = (4) 332